Ceramic Hot Plates

Ceramic Hot Plates

Ceramic Hot Plate EGO 10.54116.004 1200W 16.5cm
Ceramic Hot Plate EGO 10.54116.004 1200W 16.5cm
Κεραμική Εστία EGO HiLight 10.54114.704 1200W 16.5cm
Κεραμική Εστία EGO HiLight 10.54114.704 1200W 16.5cm
Κεραμική Εστία 165N8-L7377D 1200W 16cm
Κεραμική Εστία 165N8-L7377D 1200W 16cm
Κεραμική Εστία EGO 10.57418.688 2400/1600W 28x19cm
Κεραμική Εστία EGO 10.57418.688 2400/1600W 28x19cm
Κεραμική Εστία EGO 10.57411.571 1800W
Κεραμική Εστία EGO 10.57411.571 1800W
Κεραμική Εστία EIKA 1700W 20cm
Κεραμική Εστία EIKA 1700W 20cm
Κεραμική Εστία EGO HiLight 10.5114.702 2300W 23cm
Κεραμική Εστία EGO HiLight 10.5114.702 2300W 23cm
Κεραμική Εστία EIKA 23cm 2100W/700W
Κεραμική Εστία EIKA 23cm 2100W/700W
Κεραμική Εστία CERAMASPEED 230M5-2577X 2100W 23cm
Κεραμική Εστία CERAMASPEED 230M5-2577X 2100W 23cm
Κεραμική Εστία CERAMASPEED 230M5-697X 2100W 23cm
Κεραμική Εστία CERAMASPEED 230M5-697X 2100W 23cm
Κεραμική Εστία EGO HiLight 10.58117.014 1800W 20cm
Κεραμική Εστία EGO HiLight 10.58117.014 1800W 20cm