Ηλεκτρικές σκούπες

Ηλεκτρικές σκούπες

Ηλεκτρική σκούπα Hoover PR50PAR 011 A+
Ηλεκτρική σκούπα Hoover PR50PAR 011 A+
Ηλεκτρική σκούπα Hoover 1.2L LA71_LA30011 A
Ηλεκτρική σκούπα Hoover 1.2L LA71_LA30011 A
Ηλεκτρική σκούπα Hoover 0.2L JAZZ SM156 WD4 011
Ηλεκτρική σκούπα Hoover 0.2L JAZZ SM156 WD4 011
Ηλεκτρική σκούπα Hoover 2.3L BV71_BV10011 A
Ηλεκτρική σκούπα Hoover 2.3L BV71_BV10011 A
Ηλεκτρική σκούπα FVC-1241 FELIX 700W
Ηλεκτρική σκούπα FVC-1241 FELIX 700W
Ηλεκτρική σκούπα LD-619 900W
Ηλεκτρική σκούπα LD-619 900W
Ηλεκτρική σκούπα Hoover 0.3L JIVE SJ4000DWB6/1
Ηλεκτρική σκούπα Hoover 0.3L JIVE SJ4000DWB6/1
Ηλεκτρική σκούπα Muhler MVC800C 700W
Ηλεκτρική σκούπα Muhler MVC800C 700W
Κυκλωνική ηλεκτρική σκούπα
Σταθερό φίλτρο HEPA
Κυκλωνικό σύστημα φιλτραρίσματος
Μήκος καλωδίου 3m
Όγκος δοχείου σκόνης 3 lt
220-240V / 50Hz